Leveringsvoorwaarden

Bestellingen

Pascaud Beauty Innovations tracht iedere bestelling zo spoedig mogelijk en met zorg te verwerken. Leveringen worden gedaan met PostNL. Bij bestellingen welke wij telefonisch ontvangen is het risico voor verkeerde leveringen voor de ontvanger. Pascaud Beauty Innovations is niet aansprakelijk voor fouten in de bestelling, dit geldt niet voor de bestellingen via e-mail of fax. Pascaud Beauty Innovations is niet verantwoordelijk voor bestellingen die niet tijdig worden geleverd. Pascaud Beauty Innovations is wel verantwoordelijk voor bestellingen die niet aankomen bij de geadresseerde. In geval er goederen retour komen omdat er niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen en/of de bestelling wordt niet afgehaald, is Pascaud Beauty Innovations genoodzaakt de kosten voor het heen en weer zenden in rekening te brengen. 

Verzendkosten

In België en Nederland worden bestellingen met een totaal bedrag van € 100,- of meer, gratis geleverd. Wanneer de bestelling minder dan € 100,- bedraagt, worden er € 7,50 verzend- en administratiekosten berekend. Bestellingen naar andere landen binnen en buiten Europa zijn op aanvraag. 

Betalingen

De prijs die de koper dient te betalen is de prijs vermeld in de huidige prijslijst. Producten blijven eigendom van Pascaud Beauty Innovations totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. 

Goederenontvangst

Bij ontvangst van de goederen dient u nauwlettend te controleren of er producten beschadigd, incorrect of geheel niet geleverd zijn. Klachten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd alszijnde aanvaard door de koper. 

Aansprakelijkheid

Behoudens dwingende bepalingen van de toepasselijke wet is Pascaud Beauty Innoations niet aansprakelijk voor indirecte of resulterende schade, noch voor andere schade behalve indien deze laatste veroorzaakt werd door opzet of door grove nalatigheid van Pascaud Beauty Innovations. Pascaud Beauty Innovations zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade indien niet kan worden uitgesloten dat deze schade te wijten is aan een fout van de koper of van een persoon voor wie de koper verantwoordelijk is. 

Wijzigingen

Pascaud Beauty Innovations heeft het recht te allen tijde de huidige versie van de verkoops – en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Bijgewerkte versies worden van kracht wanneer ze in omloop gebracht worden. Toepasselijk recht op al de leveringen, verkopen en aanbiedingen is Belgisch recht van toepassing.